Xin-Fei-Pi-Gan-Shen-Xiao-chang-Da Chang-Pang-guang

Monotype (50x65cm)